Gemensamt delprogram 2015-2020

Det gemensamma delprogrammet för övervakning av småbiotoper har fungerat bra under den första programperioden och kommer, förutom mindre justeringar, inte att ändras under nästa period.
Rosbuske och åkermark

Kontakta oss

Helena Rygne
Länsstyrelsen i Örebro län
Tfn: 010-224 87 64
 
Anders Glimskär
Sveriges lantbruksuniversitet
Tfn: 018 - 672 220