Kontakta oss

Ta gärna kontakt med någon av oss så berättar vi mer om arbetet med regional miljöövervakning i landskapsrutor.

Projektledare

Helena Rygne
Länsstyrelsen i Örebro län
E-post: Helena.rygne@lansstyrelsen.se 
Telefon: 010-224 87 64

Anders Glimskär
Sveriges lantbruksuniversitet
E-post: Anders.Glimskar@slu.se
Telefon: 018-672 220  

Kontaktpersoner på länsstyrelserna

Dalarnas län
Urban Gunnarsson
E-post: Urban.Gunnarsson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-225 03 30

Gotlands län
Tomas I Johansson
E-post: Tomas.I.Johansson@lansstyrelsen.se 
Telefon: 010-223 92 48 

Gävleborgs län
Olle Kellner
E-post: Olle.Kellner@lansstyrelsen.se 
Telefon: 010-225 12 56

Hallands län
Jennie Thronée
E-post: Jennie.Thronee@lansstyrelsen.se 
Telefon: 010-224 33 65

Jönköpings län
Yvonne Liliegren
E-post: Yvonne.Liliegren@lansstyrelsen.se  
Telefon: 010-223 63 78

Kristin Norkvist
E-post: Kristin.Norkvist@lansstyrelsen.se 
Telefon: 010-223 63 79

Kalmar län
Thomas M Johansson
E-post: Thomas.M.Johansson@lansstyrelsen.se 
Telefon: 010-223 85 57

Kronobergs län
Louise Ellman-Kareld
E-post: Louise.Ellman-Kareld@lansstyrelsen.se 
Telefon: 10-223 78 96

Norrbottens län
Tina Nilsson
E-post: Tina.L.Nilsson@lansstyrelsen.se 
Telefon: 010-225 53 84

Skåne län
Kristian Nilsson
E-post: Kristian.Nilsson@lansstyrelsen.se  
Telefon: 010-224 15 20

Stockholms län
Mats Thuresson
E-post: Mats.Thuresson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 16 02

Södermanlands län
Malin Almqvist (småbiotoper, gräsmarker)
E-post: Malin.Almquist@lansstyrelsen.se 
Telefon: 010-223 43 66

Markus Forsberg (våtmarker) 
E-post: Markus.Forsberg@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 42 89

Uppsala län
Samuel Johnsson
E-post: samuel.johnson@lansstyrelsen.se 
Telefon: 010-223 33 55

Värmlands län
Karin Enfjäll
E-post: Karin.Enfjall@lansstyrelsen.se 
Telefon: 010-224 74 38

Västerbottens län
Tommy Vennman
E-post: Tommy.Vennman@lansstyrelsen.se 
Telefon: 010-225 43 66

Västernorrlands län
Anna Sundeberg
E-post: Anna.Sundeberg@lansstyrelsen.se 
Telefon: 061-134 92 20

Annika Carlsson
E-post: Annika.Carlsson@lansstyrelsen.se 
Telefon: 061-134 90 92

Västmanlands län
Per Hedenbo
E-post: Per.Hedenbo@lansstyrelsen.se 
Telefon:  010-224 92 71

Västra Götalands län
Anna Stenström
E-post: Anna.Stenstrom@lansstyrelsen.se 
Telefon: 010-224 47 06

Örebro län
Helena Rygne
E-post: Helena.rygne@lansstyrelsen.se 
Telefon: 010-224 87 64

Östergötlands län
Nicklas Jansson
E-post: Nicklas.Jansson@lansstyrelsen.se 
Telefon: 010-223 42 89