LillNILS-möte i Falun onsdag 13 februari

Vi kommer bland annat att diskutera projektet Övervakning av gräsmarkernas gröna infrastruktur.

Datum: 13 februari

Plats: Länsstyrelsen i Falun

Inbjudan med information om program, anmälan, boende med mera.