LillNILS på Visingsö den 7-8 maj

Den 7-8 maj samlas deltagarna i LillNILS för ett två dagars möte på Visingsö. Dagarna kommer att blandas med presentationer och diskussioner kring regional landskapsövervakning. Deltagarna erbjuds även en cykelexkursion i en NILS-ruta.