Uppsala 5-6 februari 2014

Ta del av dokumentationen från mötet om regional miljöövervakning av gräsmarker, småbiotoper och myrar i Uppsala 5-6 februari 2014.
Åkrar och grusväg (brukningsväg)