Presentation av småbiotopsövervakningen

Den 10 mars hölls ett möte via lync med information om småbiotopsövervakningen för länsstyrelser som inte tidigare deltagit i programmet. Välkommen att ta del av presentationen från mötet.