Avstämningsmöte - delprogram Vegetation och ingrepp i våtmarker

Den 6:e maj hade vi ett avstämningsmöte via Skype inom det gemensamma delprogrammet för miljöövervakning av vegetation och ingrepp i våtmarker.

​Vid mötet visade SLU bland annat resultat från fältinventeringarna av myrar 2009-2014 samt berättade om flygbildstolkning av våtmarker inom den nuvarande programperioden 2015-2020. Vi fick också höra om den nationella miljöövervakning av våtmarker som Naturvårdsverket ansvarar för. Deltagare var kontaktpersoner för den regionala miljöövervakningen av våtmarker på de fem länsstyrelser som deltar i programmet.

Inledning samt diskussion, Helena Rygne (pdf)

Resultat och utvärdering från löpande övervakning Anders Glimskär (pdf)

Monitoring of biotopes in a landscape context – human impact in mires, Anders Glimskär (pdf)

Nationell miljöövervakning av våtmarker
Helena Öberg (pdf)