Om webbplatsen

Webbplatsen www.remiil.se är framtagen inom projektet Regional miljöövervakning i landskapsrutor och administreras av Länsstyrelsen i Örebro län.

Webbplatsen bygger på Microsofts webbpubliceringssystem MOSS, Microsoft Office SharePoint Server. Sidan är anpassad enligt gällande riktlinjer för funktionshindrade och den är också förberedd för integration av ett antal interaktiva webbtjänster inom ramen för 24-timmarsmyndigheten.

Ingångar på webbplatsen

Navigationen för webbplatsen ligger till vänster och består av ett antal rubriker.

Olika sätt att hitta på webbplatsen

På startsidan hittar du en vänstermeny där den mesta informationen om vårt arbete finns. På startsidan finns även ingångar till nyheter.

Till höger i sidhuvudet hittar du tre andra sätt att navigera: Innehåll A-Ö, sökfunktionen eller webbkartan.

Innehåll A-Ö

Sökord i alfabetisk ordning - sådant som vi vet att många vill hitta på vår webbplats. Om du till exempel letar efter Buller så ska du klicka på bokstaven B.

Sökfunktion

I sidhuvudet finns en sökruta där du kan skriva in valfritt ord, sökningen görs på hela webbplatsen. Den ger träffar på alla typer av innehåll. Du kan även avgränsa din sökning till en viss kategori. I parentesen bakom varje kategori står hur många träffar som fanns inom kategorin. Träfflistan är sorterad efter de sidor eller dokument som bäst matchar det angivna sökordet.

Webbkarta

Visar den hierarkiska strukturen.

Prenumerera (RSS)

Genom att använda dig av RSS kan du på ett enkelt och smidigt sätt få veta när vi har uppdaterade nyheter. RSS är ett standardformat för att leverera rubriker och sammanfattningar i ett flöde till mottagaren.

Kom igång med RSS

För att kunna få meddelanden om att vi har gett ut till exempel ett nytt pressmeddelande, behöver du antingen ett speciellt program kallad RSS-läsare eller en webbaserad RSS-tjänst, oftast en webbläsare som Internet Explorer eller Safari. RSS-läsare och RSS-tjänster kontrollerar automatiskt de RSS-flöden du valt att prenumerera på och presenterar nya inlägg på ett överskådligt sätt. Du behöver med andra ord inte aktivt söka upp webbsidor för att se vad som är uppdaterat om du har valt att prenumerera på ett RSS-flöde. Det finns ett flertal gratisvarianter för både PC och Mac. 

Windows 

Läsare för text och bild:

Google reader: http://google.com/reader 
Sharpreader: http://www.sharpreader.net 
Feedreader: http://www.feedreader.com 

Mac

Läsare för text och bild:

Google reader: http://google.com/reader 
NetNewsWire: http://www.newsgator.com/Individuals/NetNewsWire/
NetNewsWire/Newsfire: http://www.newsfirerss.com 

Dela informationen

På alla sidor på denna webbplats finns en funktion för att dela informationen på sidan i sociala medier. Funktionen ligger nedanför sidans rubrik till höger om Skriv ut.

Information om cookies på webbplatsen

Den 25 juli 2003 trädde lagen om elektronisk kommunikation i kraft. Enligt den måste vi informera om att vi använder cookies.  

Vad är cookies?

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Cookies används för att ge en besökare tillgång till olika tekniska funktioner.

Två typer av cookies

Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den här typen av cookies använder sig inte Länsstyrelsen i Örebro av.

Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Cookien lagras bara temporärt i din dators minne under tiden du är inne på en hemsida. Funktionen håller bland annat reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte på din dator under en längre tid, utan försvinner när du stänger din webbläsare.  

Stänga av cookiesfunktionen

Vill du inte ta emot cookies kan du enkelt stänga av det i din webbläsare. Åtgärden kan dock medföra att vissa webbplatser inte fungerar som de ska. Du kan välja att stänga av båda typerna av cookies. 

Juridisk information

PUL

Personuppgiftslagen, även kallad PUL, kom till 1998. Syftet med lagen är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Länsstyrelsens webbplats följer bestämmelserna enligt PUL.  

Läs mer om PUL på datainspektionens webbplats.

Ändamål för behandling

Länsstyrelsen får tillgång till dina personuppgifter när du anmäler dig till en konferens eller liknande eller skickar e-post till myndigheten.

Rätt att begära information

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att en gång per kalenderår begära information om de personuppgifter om dig som behandlas hos Länsstyrelsen, oavsett om dessa samlats in via webbplatsen eller på annat sätt. Om du vill ha sådan information, ska du lämna en skriftligt undertecknad begäran till oss. Begäran ska enligt personuppgiftslagen göras på papper, och kan inte skickas med e-post.

Offentlighetsprincipen

Länsstyrelsen är en statlig myndighet. Detta innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar, som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Användning av material, upphovsrätt

Vår webbplats innehåller texter, bilder och illustrationer som är upphovsrättsskyddade och får inte användas utan tillstånd. Detsamma gäller vår logotyp.