Tillgänglighet för Remiil

Länsstyrelsen i Örebro län står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur Remiil.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

​Arbete pågår med att ta fram en ny webbplats för Remiil för att uppdatera information och möta kraven på tillgänglighet.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?
Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Om du behöver information från Remiil på något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du meddela oss.

Kontakta oss på följande sätt:

  • skicka e-post till orebro@lansstyrelsen.se
  • ring 010 224 80 00

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Bristande förenlighet med lagkraven

Koden validerar inte [WCAG 4.1.1]

Problem vid tangentbordsnavigation

Tabbordningen är inte logisk [WCAG 2.4.3]

Det är svårt att visuellt uppfatta vilket element som är i tangentbordsfokus [WCAG 2.4.7]

Användare kan inte använda tangentbordet för att komma åt funktionen "rapportera fel på sidan" [WCAG 3.2.1]

Funktionalitet för att hoppa förbi återkommande innehåll med tangentbordsnavigationen saknas [WCAG 2.4.1]

Problem vid användning utan synförmåga

På sidor med andra språkvarianter än svenska är inte lang-attribut angivet i HTML-koden. [WCAG 3.1.1]

Brister i dokument

Ett antal dokument på webbplatsen har brister vad gäller tillgänglighet. Bristerna är av olika art och de aktuella dokumenten har varierade problem: taggar, alternativ text, dokumenttitel, läs- eller tabbordning saknas eller är felaktig. När det gäller tabeller kan det saknas rubriker och vara för komplicerade.

Vissa dokument som laddades upp på webbplatsen innan den 23 september 2018 är inskannade, vilket gör att de inte fungerar för olika hjälpmedelsprogram. De är också oskarpa vid förstorning och kan därmed vara svåra att läsa.

Vi bedriver ett löpande arbete med att förbättra tillgängligheten för dokument.

Länkar

Länktexter är inte alltid fullständiga.

Problem med nedsatt synförmåga

Webbplatsen är inte responsiv vilket gör den svårläst på mindre skärmar och kräver att användaren scrollar i både höjdled och sidled [WCAG 1.4.10]

Länkar och datummarkeringar som ligger mot grå bakgrund på sidan och i sidfoten har för dålig kontrastverkan [WCAG 1.4.3]

Webbplatsen kommer att byta publiceringssystem inom det närmaste året och vår ambition är då att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning av webbplatsen.
Senaste bedömningen gjordes den 8 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 8 september 2020